stainless steel sheet 2mm

冷/熱軋鋼板

ASTM A240/A240M, A480/A480M,
JIS G4304/G4305, EN 10028-7/10088-2

產品應用 : 醫療器材、食品加工、建築用材料、 餐廚用具、電器用品與BBQ烤爐…等
規格

ASTM A240/A240M, A480/A480M, JIS G4304/G4305,  EN 10028-7/10088-2
 

 
產品
形態
產品
表面
鋼種 厚度 (mm) 寬度 (mm)
主要規格 其他規格 用途
750 914 1000 1219 1250 1500 1524 2000
鋼板 NO.1 304/L, 316L 2.0 ≦ t<5.0       Upon Request 化工業、儲槽
5.0 ≦ t ≦ 12.7    
12.7<t ≦ 30.0        
t>30.0 Upon Request  
430 2.0 ≦ t ≦ 6.0      
409, 439 3.0 ≦ t ≦ 6.0      
2B 304/L 3.5 ≦ t ≦ 5.0      
316L 3.5 ≦ t ≦ 4.0      
304/L, 316L 4.76 ≦ t ≦ 6.0            
2B
NO.4
NO.5
HL
SB
304/L 0.4 ≦ t ≦ 3.0   (1)供應範圍:71~1524mm
(2)71~800mm 供應厚度上限:2.0mm
醫療器材、食品工業、建築用材料、餐廚用具
316L, 430 0.5 ≦ t ≦ 3.0  
409 0.5 ≦ t ≦ 3.0    
439 0.4 ≦ t ≦ 1.5    
1.5<t ≦ 2.5        
BA 304/L, 316L
430
0.4 ≦ t ≦ 2.0        
NO.8 304/L, 316L 0.6 ≦ t ≦ 2.0               建築用材料
備註

產品特性

1.濕拋(油拋)

2.可背拋

3.貼膜

4.噴字
正噴/背噴可供選擇

5.包裝重

鋼板:1.25~2.2 噸

鋼板:2.0~4.0 噸

規格&鋼種

化學成分 (%)

其他

ASTM

A240

304 ≦0.080 ≦0.75 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 8.0~11.0 18.0~20.0 - ≦0.10  
304L ≦0.030 ≦0.75 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 8.0~12.0 17.5~19.5 - ≦0.10  

316

≦0.080 ≦0.75 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 10.0~14.0 16.0~18.0 2.0~3.0 ≦0.10  
316L ≦0.030 ≦0.75 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 10.0~14.0 16.0~18.0 2.0~3.0 ≦0.10  
321 ≦0.080 ≦0.75 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 9.0~12.0 17.0~19.0 - ≦0.10

Ti:0.70max.

5(C+N)min.

409 ≦0.030 ≦1.00 ≦1.00 ≦0.040 ≦0.020 ≦0.50 10.5~11.7 - ≦0.030

Ti:0.50max.

6(C+N)min.

Cb:0.17max.

439 ≦0.030 ≦1.00 ≦1.00 ≦0.040 ≦0.030 ≦0.50 17.0~19.0 - ≦0.030

Ti:1.10max.

0.20 + 4(C+N)min.

Al:0.15max.

430 ≦0.120 ≦1.00 ≦1.00 ≦0.040 ≦0.030 ≦0.75 16.0~18.0 - -  

JIS

G4304

G4305

SUS304 ≦0.080 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 8.0~10.5 18.0~20.0 - -  
SUS304L ≦0.030 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 9.0~13.0 18.0~20.0 - -  
SUS316 ≦0.080 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 10.0~14.0 16.0~18.0 2.0~3.0 -  
SUS316L ≦0.030 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 12.0~15.0 16.0~18.0 2.0~3.0 -  
SUS321 ≦0.080 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 9.0~13.0 17.0~19.0 - - Ti:5C min.
SUS430 ≦0.120 ≦0.75 ≦1.00 ≦0.040 ≦0.030 ≦0.60 16.0~18.0 - -  

EN

10028-7

10088-2

1.4301 ≦0.070 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.015 8.0~10.5 17.5~19.5 - ≦0.10  
1.4307 ≦0.030 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.015 8.0~10.5 17.5~19.5 - ≦0.10  
1.4401 ≦0.070 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.015 10.0~13.0 16.5~18.5 2.0~2.5 ≦0.10  
1.4404 ≦0.030 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.015 10.0~13.0 16.5~18.5 2.0~2.5 ≦0.10  

EN

1088-2

1.4016 ≦0.080 ≦1.00 ≦1.00 ≦0.040 ≦0.015 - 16.0~18.0 - -  
1.4509 ≦0.030 ≦1.00 ≦1.00 ≦0.040 ≦0.015 - 17.5~18.5 - -

Ti:0.1~0.6

Nb:0.3+3*C~1.0

不銹鋼熱軋鋼板公差

單位:mm

 
規格 項目
寬度公差 長度公差 平坦度公差
ASTM A480/A480M   T<5 T≧5
T≦10
T>10 L<3000   +6.35/-0     T<5 T≧5
W<900 12.7 23
W<1200 +1.59/-0 +3.97/-0 +6/-0 L≧3000
L≦6000
  +12.7/-0   W≧900
W<1500
19 23
W≧1200 +6/-0 +9/-0 +11.1/-.0 W≧1500 25.4 30
CNS 8497
JIS G4304
  L≦3500 L>3500
L≦6000
L>6000   L≦3500 L>3500
L≦6000
L>6000 W≦1000 L≦2000 15
L>2000 20
T<10 +5/-0 +15/-0 +20/-0 T<10 +10/-0 +15/-0 +30/-0 W>1000
W≦1600
20
T≧10
T<20
+10/-0 +20/-0 +20/-0 T≧10
T<20
+15/-0 +20/-0 +35/-0

 

不銹鋼冷軋鋼板公差

單位:mm

 
規格 項目
寬度公差 長度公差 平坦度公差
ASTM A480/A480M   T≦1.5 T>1.5
T≦2.5
T>2.5
T≦3.5
L≦2000 +4.8/-0 W<1500 W≧1500
W>600
W<1200
+1.5/-0 +1.6/-0 +1.6/-0 L>2000 +0.0025xL/-0 10 12
W≧1200
W≦2100
+2/-0 +2.5/-0 +3/-0
CNS 8499
JIS G4305
  L≦3500 L>3500
L≦6000
L>6000   L≦3500 L>3500
L≦6000
L>6000 W≦1000 L≦2000 15
L>2000 20
T<10 +5/-0 +15/-0 +20/-0 T<10 +10/-0 +15/-0 +30/-0 W>1000 20
T≧10
T≦25
+10/-0 +20/-0 +20/-0 T≧10
T≦25
+15/-0 +20/-0 +35/-0

不銹鋼冷熱軋鋼板應用

不銹鋼冷熱軋鋼板應用

不銹鋼冷熱軋鋼板應用

不銹鋼冷熱軋鋼板應用

不銹鋼冷熱軋鋼板應用