Kariyer

Geliştirme

Şeflerimizin eğitim müfredatını kişiliklerine ve mesleki taleplere dayalı olarak tasarlıyoruz. Çeşitlendirilmiş eğitim müfredatlarımız hızlandırılmış kurs gibi değildir.

Yeni Personel Eğitimi YC Inox'a daha iyi uyum sağlanabilmesi için yeni personele YC Inox'taki ilk günlerinden başlayarak şirket protokolü, çevrenin tanıtılması, ürünlerin tanıtılması ve işyerinde güvenlik dahil olmak üzere anında eğitim programları sunuyoruz. Bu program ile çalışanlar YC Inox'a uyum sağlayabiliyor ve ellerinden gelenin en iyisini yapabiliyor.
OJT (İşbaşında Eğitim) Şirket içi personelin deneyim ve bilgi paylaşımı sayesinde aynı departmandaki personel yaparak öğreniyor.
Profesyonel Eğitim Çalışanlarımızın hem dünya görüşü hem de yetenek açısından gelişmesini sağlamak adına bilgi ve becerilerini geliştirmek için çalışanlara tam eğitim bursları veriyoruz.
Yönetim Eğitimi Şeflere projeleri yürütebilmeleri ve ekip üyelerini koordine edebilmeleri için çeşitli yönetim kursları sunuyoruz. Bu kurslar çalışanların nasıl kararlar alınacağını ve sorunların nasıl çözümleneceğini öğrenmesini sağlıyor.
Şirket İçi Eğitmen Eğitimi Şirket içi eğitmenler kendilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Bu eğitmenler kurslar düzenlenmesine ve beceriler geliştirilmesine yardımcı oluyor. Çalışanlar gruplar halinde geliştiriliyor ve her biri birbirine yardımcı olarak talimlere katılıyor.
Genel Eğitim Çalışanlara gerektiğinde devlet politikaları ve şirket protokolleri hakkında kurslar sunuyoruz.
Çalışanlar için Temel Seviyede Mesleki Eğitim Çalışanlara üretim becerileri, ekipman bakımı ve KK protokolleri hakkında temel düzeyde kurslar sunuyoruz. Üretim hatlarında daha yetenekli olacak şekilde geliştiriliyorlar.