Kalite Güvence

Kalite Politikası

"Kalite Politikası" yönetim tarafından işletme konseptimize dayalı olarak yürürlüğe konmuştur.
Operasyonların kalitesi ile müşteri memnuniyeti sağlamak için ürün ve hizmet kalitesini
sürekli olarak iyileştirmek.
Temel ilkelerimiz aşağıda listelenmiştir:

Önce Kalite, Önce Müşteri

 

Hizmet ve Talep Politikası

GİRİŞ
 • YC INOX müşterilerine üzerinde mutabakat sağlanan standartlara ve spesifikasyonlara göre ürünler sunmayı taahhüt etmektedir.
 • YC INOX'ın müşteri ihtiyaçlarının geliştirilmesine ilk aşamadan itibaren dahil olması ve bu ihtiyaçların YC INOX organizasyonu bünyesinde iletilmesi müşteri memnuniyetine ulaşmasında büyük önem taşır. [1]
 • Bu genel talep politikası YC INOX'un tesislerinde üretilen tüm ürünleri kapsar. Ortaya çıkabilecek her durumu kapsaması amaçlanmamıştır.
 • Bu genel talepler politikası bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 • Bir talep gönderilirken yalnızca en güncel sürüme başvurulmalıdır.
 • Güncel sürüm doğrudan YC INOX Kalite Güvence Departmanından veya web sitesinden edinilebilir.
SINIRLI GARANTİ
 • YC INOX herhangi bir açık veya zımni garanti vermemektedir. YC INOX, zımni pazarlanabilirlik garantilerinden ve belirli bir amaca uygunluk gibi diğer tüm zımni garantilerden feragat etmektedir ve bunlar bu tür garantiler bu sözleşme kapsamına dahil değildir.
 • YC INOX'un bu talep politikasına göre sorumluluğu yurtdışı için varış tarihinden itibaren ve yurtiçi için malzeme alım tarihinden itibaren 365 gün ile sınırlıdır.
 • YC INOX, burada açıklanan veya bahsedilen ürünlerin pazarlanabilir kalitede olduğunu ve malzeme açısından YC INOX tarafından yazılı olarak kabul edilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmektedir.
 • Bu sözleşme kapsamında satılan ve kötüye kullanılan, yanlış kullanılan veya yanlış şekilde tasarlanmış veya bakımı yapılmış ekipmanlarda işlenen ürünler veya Müşterinin burada satılan ürünler için sipariş verdiği tarihte Müşteri tarafından YC INOX'a yazılı olarak bildirilmemiş herhangi bir nükleer uygulamada kullanılan ürünler açısından herhangi bir açık veya zımni garanti vermemektedir.
 • Garanti kapsamındaki ürünler için YC INOX ilgili malzemenin değeri kadar sorumluluk kabul edecektir. YC INOX yetkisiz talepleri / maliyetleri dikkate almayacaktır.
 • YC INOX'un bu talep politikasına göre sorumluluğu aşağıdaki ifadede belirtilenlerle sınırlıdır ve işçilik masrafları veya diğer doğrudan veya dolaylı masraflar YC INOX ve müşteri arasından mutabakata tabi olacaktır.
YC INOX'UN SORUMLULUKLARI
 • YC INOX tarafından temin edilen malzemenin bir siparişin gerekliliklerini karşılamaması halinde talep uygun YC INOX temsilcisine gönderilmelidir.
 • Tüm talepler yayınlanan politikalar, endüstri standartları, mevcut spesifikasyonlar, sözleşmeler ve satın alma emirlerine uygun şekilde teknik açıdan değerlendirilecektir.
 • YC INOX, YC INOX'un takdirine bağlı olarak uygun olmayan tüm malzemeler için değiştirme, yeniden işleme, tasnif etme veya müşteri lehine alacak kaydetme hakkını saklı tutar.
 • Numunelerin alınması ve gerçekleştirilecek araştırmanın ardından gereken şekilde elden çıkarılacaktır.
 • Talep incelendikten ve YC INOX tarafından bir karara varıldıktan sonra talep numarası düzenlenecek veya gerekiyorsa talep reddi yazısı gönderilecektir.
MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI
 • Müşteri YC INOX temsilcisini mümkün olan en kısa süre içinde bilgilendirmelidir. [3] [4] [5] [6]
 • Bir talebi etkin bir biçimde değerlendirmek ve işlemek için YC INOX talebi tam olarak soruşturma hakkını saklı tutar.
 • Bu, talebi etkileyen müşterinin tesisinin ziyaret edilmesini ve proseslerin incelenmesini içerebilir.
BELGELENDİRME
 • YC INOX tarafından feragat edilmediği takdirde her talep için durumun temsili bir örneği, durumun yanında boyut referansı ile birlikte dijital fotoğraflar veya bir video gereklidir.
 • Tüm talepler minimum miktarda uygun bilgi ile girilmelidir (Talep Formu).
 • Reddedilen tüm malzemelerde satın alma emri numaranız, YC INOX'un Sipariş numarası, fatura numarası, derece, boyutlar, ısı numarası ve orijinal ağırlık doğru şekilde belirtilmelidir. En etkili yöntem müşteri tarafından reddedilen ürüne karşılık gelen muayene sertifikasının bir kopyasının eklenmesidir.
 • Kusur kanıtı kusurlu malzemenin temsili bir numunesini ve kusurlu ürünün net bir fotoğrafını içerir. Numune ürünün durumunu ve ısı numarasını net bir şekilde belirtmelidir.
 • Üründe kusur meydana gelmesi halinde (ör. kenar, orta, üst, alt).
 • Kusurun ürünün ömrü içinde (alındığı anda, işleme öncesinde veya sonrasında) fark edilmesi halinde.
 • Talep nedeninin tüm ayrıntıları verilmelidir. Bu, kusurun bir açıklamasını, etkilenen ürünün ağırlığını veya uzunluğunu ve reddedilecek ürünün miktarını içermelidir.
HURDANIN ELDEN ÇIKARILMASI
 • YC INOX'tan önceden onay alınmaksızın hiçbir malzeme hurdaya çıkarılamaz.
 • Reddedilen ürünlerin elden çıkarılması konusunda YC INOX ve müşteri arasında mutabakata varılacaktır. [3] [4]
NAKLİYE, BOŞALTMA, İADE POLİTİKASI
 • Tüm sevkiyatlar için müşteri alındığı anda ve boşaltma sırasında malzeme durumunun muayenesinden ve belgelendirilmesinden sorumludur. Herhangi bir uygunsuzluk sevkiyatla birlikte alınan tüm evraklara kaydedilmelidir.
 • Nakliye veya sevk hasarları ile ilgili talepler yurtdışı için malzeme alınma tarihinden itibaren yedi (7) gün ve yurtiçi için malzeme alınma tarihinden itibaren iki (2) gün içinde kabul edilecektir.
 • Bu taleplerle birlikte nakliye veya yükleme/boşaltma sırasında meydana gelen hasarın tüm ayrıntıları ve malzemenin fotoğrafları (YC INOX ambalajı dahil) gönderilmelidir.
 • Müşteri talep çözümlenirken malzemenin depolanmasından ve başka bozulmalara karşı korunmasından sorumludur.
 • Malzemenin YC INOX'a iade edilmesi gereken durumlarda lütfen uygun YC INOX temsilcisi ile iletişime geçin.
HAMMADDE UYGUNSUZLUĞU
 • YC INOX, malzemenin kimyasal veya mekanik özelliklerinin müşteri satın alma emrinde belirtilen gerekliliklerinin dışında olması şartı ile hammadde hatasından kaynaklı müşterinin fabrikasyon gerekliliklerini karşılamayan ürünleri yenisiyle değiştirecek veya bedelini müşteri lehine alacak olarak kaydedecektir.
 • YC INOX buruşmaya, vb. neden olan uygun olmayan müşteri fabrikasyonu veya prosesleri ile ilgili hammadde hatalarından sorumlu olmayacaktır.
İŞLEME YÜZEYİ
 • Müşteri siparişinde aksi belirtilmediği takdirde üst yüzey işleme yüzeyi olarak kabul edilir.
 • Müşteri siparişinde aksi belirtilmediği takdirde düzlük ölçümünün ters veya dik olmasına bakılmaksızın işleme yüzeyinden alındığı kabul edilir.
PAS VE LEKE POLİTİKASI
 • YC INOX nedenini belirlemek için tüm pas ve leke taleplerini değerlendirecektir. YC INOX, müşterinin tesisindeki uygun olmayan depolama veya sevk işlemleri ile ilişkili pas veya leke taleplerini kabul etmeyecektir.
 • Bu talep politikasına göre sorumluluk malzeme yüzeyine saldırarak çukurlar veya başka yüzey uygunsuzluklarına neden olan pasla sınırlıdır.
 • Talepler nakliye ve depolama koşullarının incelenmesine tabidir.
 • YC INOX ürünleri kuru yerlerde depolanmalı ve su, yağlar ve diğer sıvıların neden olduğu yüksek nem ve yüzey kontaminasyonlarından korunmalıdır.
 • Ürünlerin üzerindeki müşterinin sınırlandırılmasını istediği veya pas önleyicilerin kullanılmasına izin vermediği pas ile ilgili talepler dikkate alınmayacaktır.
 • Müşteri tarafından halihazırda üretilmiş veya başka bir yere sevk edilmiş ürünlerin üzerindeki pas talepleri YC INOX tarafından soruşturmaya tabi tutulacaktır.
 • YC INOX pas önleyici özellikleri bozan işleme veya sevk işlemlerine tabi tutulan ürünlerin üzerindeki pastan sorumlu olmayacaktır.
BOYUT
 • Boyut gereklilikleri, üretimden önce YC INOX tarafından yazılı olarak kabul edilen müşteri spesifikasyonlarına veya satın alma emrine göre ve/veya geçerli uluslararası spesifikasyonlara (ASTM, EN, JIS, vb.) uygun olacaktır. [2]
 • Ancak, YC INOX, ürünün sunulması ile ilgili sözleşmenin YC INOX tarafından sipariş kabul edilmeden önce yazılı olarak onaylanması halinde ürünü müşteri tarafından belirtilen toleranslar içinde sunacaktır.
YÜZEY KOŞULLARI (ŞEKİL) – GENEL
 • YC INOX'un bu talep politikasına göre sorumluluğu yürürlükte olan uluslararası standardın gerekliliklerini karşılamayan yüzey koşulları ile sınırlıdır.
 • Müşteri gerekliliklerinde bu standartları aşan bir ürün talep ediliyorsa YC INOX yazılı olarak malzemeyi müşterinin gerekliliklerine uygun şeklide sunmayı kabul etmelidir.
 • Ürünün uluslararası spesifikasyonları (ASTM, JIS, EN, vb.) veya YC INOX tarafından yazılı olarak taahhüt edilen özellikleri karşılamaması halinde şekil kusurları talepleri dikkate alınacaktır.
 • Yüzey koşulu kusurları ile ilgili talepler nakliye veya depolama sırasında meydana gelen hasarların incelenmesine tabidir.
 • Müşteri tarafından halihazırda üretilmiş veya başka bir yere sevk edilmiş yüzey koşulu kusurları talepleri YC INOX tarafından soruşturmaya tabi tutulacaktır.
 • YC INOX aşağı akış operasyonlarında işlenmiş ve denetlenmiş malzeme üzerinde son kullanıcıda saptanan görünür kusurlarla ilgili talepleri dikkate almayacaktır. Bu kusurlar boyutları, hadde izlerini, pullanmayı veya diğer yüzey sorunlarını içerebilir.
YÜZEY KOŞULLARI (ŞEKİL) – DÜZ ÜRETİM
 • Haddeleme prosesine özgü hafif yüzey kusurlarına izin verilir. Ürünler rulo olarak teslim edildiğinde kısa rulo uzunluklarının çıkarılamaması nedeniyle bu kusurların derecesinin ve kapsamının daha büyük olması beklenebilir. [12]
 • Bir rulonın başında görünür bir kusur olması halinde kusurun derecesini ve sürekliliğini değerlendirmek için rulo ağırlığının %10’nuna kadar işlenmesine izin veriyoruz.
 • Kusurun %10'luk noktada kaybolması halinde ek olarak bobin ağırlığının %5'ine kadar işlenmesine izin veriyoruz. Kusurun devam etmesi halinde işlenen metalle birlikte kalan rulonın tarafımızdan incelenmek üzere kenara konulması gerekir.
 • Şekil talepleri önceden işlenmiş rulo kanıtlarını içermelidir. Bu kanıt malzemenin düzeltilmeden veya kesilmeden önce alındığı gibi olacaktır.
 • Rulo dış çap ve iç çap sarmalları ile ilgili talepler dikkate alınmayacaktır.
 • Soğuk haddelenmiş saclar hadde izleri, kıymık, haddelenmiş kabuk, çizgi-oyuk izleri, paklama lekeleri ve dikiş kusurları gibi kusursuzluklar içermemelidir. No.1 yüzeye sahip veya sıcak haddede tavlanmış veya sıcak haddede tavlanmış ve dekape edilmiş kaplamaya sahip düz ürünlerde, yüzey kusursuzlukları kalınlık veya uzunluk boyutlar için izin verilen varyasyonların dışındaki bir noktaya kadar azaltılmayacak şekilde taşlama yapılmasına izin verilir. [7]
 • Plaka yüzey kusurlarının kaynak yapılarak onarılmasına başka spesifikasyonlar veya satın alma emri gerekliliklerinde yasaklanmadığı sürece izin verilir. Kusur derinliği nominal kalınlığın 1/3'ünü aşmayacaktır ve toplam alan öncesinde müşterinin onayı alınmadığı takdirde plaka yüzey alanının %1'ini aşmayacaktır. Onarım kaynağından sonra, kaynaklanan alan pürüzsüz şekilde taşlanacak ve çevre yüzeyle tekdüze şekilde harmanlanacaktır. [8]
YÜZEY KOŞULLARI – UZUN ÜRETİM
 • Boru ürünleri kalite ve durum bakımından tekdüze olacak ve standarda uygun bir kaplamaya sahip olacaktır. Sevk izleri, düzleştirme izleri, hafif mandrel ve boya izleri, derin olmayan çukurlar ve pullanma deseni gibi yüzey kusurları, kusurların cidar kalınlığı için belirtilen toleranslar içinde çıkarılabilmesi durumunda zararlı veya kusur olarak kabul edilmeyecektir. [9], [10], [11]
DÜZLÜK / KENAR DALGASI
 • YC INOX temin edilen tüm sac/plaka ürününün uluslararası spesifikasyonlarda (ASTM, JIS, EN, vb.) tanımlanan şekilde düzlük toleransı içinde olacağını garanti etmektedir.
 • Müşteri gereklilikleri yukarıda belirtilen standarttan daha sıkı olduğunda YC INOX yazılı olarak mutabakat sağlanan şekilde ürünü sağlayacaktır.
 • YC INOX mutabık kalınan standarttan veya uluslararası spesifikasyonlardan (ASTM, JIS, EN, vb.) daha büyük düzlük/kenar dalgası gösteren bir ürün sunarsa veya ürün belirtilen sun kullanım için uygun değilse YC INOX düzlük/kenar dalgası taleplerini dikkate alacaktır.
TERMAL KESME BOZULMASI
 • Termal* kesme bozulması talepleri dikkate alınmayacaktır.
  * Lazer işlemeden kaynaklı bozulma kesme bölgesi kenarı sıcaklığındaki an artışın bir sonucudur. Bozulma aynı zamanda kesme bölgesinin hızla katılaşması ile meydana gelir. Ayrıca, bozulma kesme kenarlarında kalan malzemenin hızla katılaşmasına atfedilebilir. Lazer kesme nozülüne su verme sistemi eklenmesi ısıyla indüklenen stresi azaltabilir【14】
KAYNAK BÜTÜNLÜĞÜ
 • YC INOX'un bu kaynak hatası talep politikasına göre sorumluluğu, uluslararası spesifikasyonun en son baskısında belirtilen şekilde test edildiğinde kaynak dikiş alanındaki hatalı malzeme ile sınırlıdır.
 • Müşteri prosesi sırasında kaynak dikiş hataları talepleri uygun fabrikasyon uygulamaları, araçlar ve uç kesme koşulu için incelemeye tabidir.
İŞARETLEME
 • Müşteri siparişinde aksi belirtilmediği takdirde sevkiyat için işaretleme yöntemi ve işaretleme malzemesi YC INOX'un prosedürlerine uygun olacaktır. Kalitesi üzeri kapalı ısıtılmamış bir depoda en az bir yıl süreyle dayanacak şekilde olacaktır. Ürünün korozyon direnci işaretlemeden bozulmayacaktır. Düz ürünler için ürünün bir yüzeyi işaretlenecektir. Bu, normalde ürünlerin işleme yüzeyi olacaktır ve gerekli standarda göre yalnızca bir yüzey garanti kapsamındadır. Alternatif olarak sarılan, demet haline getirilen veya kutulanan veya yüzeyin taşlandığı veya polisaj yapıldığı ürünler için işaret ambalaja veya buna sağlam bir biçimde yapıştırılmış bir etikete uygulanabilir. [13]
İKİNCİL ÜRÜN
 • İkincil ürün garantisiz olarak satılır. İkincil ürün satıştan önce kusurlarla sunulacaktır fakat bu üründeki tüm kusurları içermeyebilir.
REFERANSLAR
 • [1] Bölüm 7.2.3 Müşteri iletişimi, ISO 9001, Kalite yönetim sistemleri – Gereklilikler
 • [2] Bölüm 1. Kapsam, ASTM A999/A999M, Alaşım ve Paslanmaz Çelik Boru Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon ve ASTM A1016/A1016M, Ferritik Alaşım Çeliği, Ostenitli Alaşım Çeliği ve Paslanmaz Çelik BORULAR Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [3] Bölüm 24. Ret, ASTM A999/A999M, Alaşım ve Paslanmaz Çelik Boru Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [4] Bölüm 30. Ret, ASTM A1016/A1016M, Ferritik Alaşım Çeliği, Ostenitli Alaşım Çeliği ve Paslanmaz Çelik BORULAR Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [5] Bölüm 13. Ret, ASTM A554 Kaynaklı Paslanmaz Çelik Mekanik Borular için Standart Spesifikasyon
 • [6] Bölüm 23. Ret, ASTM A480/A480M Düz Haddelenmiş Paslanmaz ve Isıya Dirençli Çelik Plaka, Sac ve Şerit Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [7] Bölüm 10. İşçilik, Düz Haddelenmiş Paslanmaz ve Isıya Dirençli Çelik Plaka, Sac ve Şerit Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [8] Bölüm 21. Kaynakla Plaka Onarımı, Düz Haddelenmiş Paslanmaz ve Isıya Dirençli Çelik Plaka, Sac ve Şerit Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [9] Bölüm 28.13, ASTM A999/A999M, Alaşım ve Paslanmaz Çelik Boru Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [10] Bölüm 33.1.13. ASTM A1016/A1016M, Ferritik Alaşım Çeliği, Ostenitli Alaşım Çeliği ve Paslanmaz Çelik BORULAR Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [11] Bölüm 11. İşçilik, Kaplama ve Görünüş, ASTM A554 Kaynaklı Paslanmaz Çelik Mekanik Borular için Standart Spesifikasyon
 • [12] Bölüm 6.6. Yüzey kalitesi, EN 10088-2 Paslanmaz çelikler - Bölüm 2: Genel amaçlı korozyona dirençli çeliklerden sac/plaka ve şerit için teknik teslimat koşulları
 • [13] Bölüm 8. İşaretleme, EN 10088-2 Paslanmaz çelikler - Bölüm 2: Genel amaçlı korozyona dirençli çeliklerden sac/plaka ve şerit için teknik teslimat koşulları
 • [14] Lazer kesimin güçlükleri: Bazı genel engellerin üstesinden gelinmesi — THEFABRICATORR AĞUSTOS 1998, 13 MART 2002, JIM WOLLENBERGER
 • Versiyon: 2019-1